Beslutning ang. hjortejagt

På bestyrelsesmødet i Moseby Jagtforening 29/10 2014 blev det vedtaget, at det nye stykke frijagt på Fennerne i perioden 1/11 2014 – 31/1 2015 er forbeholdt de medlemmer som har betalt for at deltage i hjortejagten. Det er fortsat muligt at erhverve denne ret for jagtåret 2014 -15 ved at betale kr. 300,- til kassereren, Henrik Clausen.